Услуги/Продукти

Строителство и изграждане на метални халета и сгради от стоманени конструкции, включително монтаж на покривни панели.

Елит – Монтаж ЕООД е специализирана в цялостното изграждане на:

 • метални халета;
 • производствени цехове;
 • метални складове;
 • строителство на метални сгради;
 • монтаж на покривни панели;
 • изграждане на инсталации – електрически инсталации.

Металните конструкции са сред най-предпочитаните строителни решения за изграждане на сгради с всякакво предназначение в кратки срокове и с гарантирана устойчивост на сеизмични и климатични фактори в дългосрочен план. Сградите от стоманени конструкции позволяват реализирането на нестандартни архитектурни решения, а при избор на подходящи облицовъчни материали се гарантира и максимална енергийна ефективност.

Дружеството предлага цялостно изграждане на метални халета; изпълнение на строителни дейности и производство и монтаж на стоманени конструкции, по проектна документация на клиента. Предлаганите от нас метални халета и сгради могат да бъдат с различни функции:

 • Изграждане на метални халета за производствени цехове и други помещения, без ограничения на площта и предназначението;
 • Строителство на метални складове, покрити навеси и други форми на складови площи;
 • Изграждане на метални постройки за селскостопански нужди – метални складове и навеси;
 • Строителство и изграждане на метални постройки или метални конструкции за сгради по предварителна проектна документация.
 • Всички видове метални халета и сгради по желание на клиента.

В зависимост от спецификата на всеки проект, Елит – Монтаж ЕООД използва при необходимост външни проектанти и специалисти.

Дружеството подхожда индивидуално към всеки свой клиент и оказва пълно обслужване чрез професионални инженерни решения и консултации.

 • метални конструкции – производство и монтаж на метални конструкции с промишлено предназначение, пясъкоструене, антикорозионна защита;

Производство на метални конструкции за промишлени и инфраструктурни проекти, изграждане на:

 • производствени корпуси;
 • реконструкции на промишлени предприятия;
 • опорни стоманени конструкции за тежко оборудване;
 • естакади за тръбопроводи;
 • изработка на метални конструкции и нестандартно оборудване.

Дружеството разполага с огромен професионален опит в промишлеността и е отлично оборудвано за тази цел. Това прави компанията ни предпочитан изпълнител на цялостни обекти, както и на проекти включващи изработка и монтаж на стандартизирани метални конструкции и нестандартно оборудване, съоръжения и съдове, характерни за отделните сфери на промишлеността.

Промишлените метални конструкции се отличават съществено от стандартните, предназначени за метални халета, складове и други постройки, със следните ключови особености:

 • Подложени са на големи натоварвания;
 • Висока степен на сложност и точност при изработката;
 • Липса на повторяеми елементи при производство;
 • Използване на одобрени процедури за заваряване, както и сертифицирани заварчици;
 • Изисквания за контрол на заваръчните съединения – разрушителен и безразрушителен контрол;
 • Специфични изисквания за антикорозионна защита – одобрени процедури за подготовка на повърхността, полагане на системите и последващ контрол, както и специфика във видовете антикорозионна защита, в зависимост от средата на която е изложена металната конструкция;
 • Затруднен монтаж поради големи височини и ограничен достъп.

Елит – Монтаж ЕООД разполага с необходимия професионален опит както и транспортна, подемна и монтажна механизация за монтаж на метални конструкции с промишлено предназначение. Монтажните бригади на дружеството са осигурени с необходимите предпазни средства за изпълнение на монтаж на метални конструкции на големи височини в различни промишлени сектори.

В зависимост от габаритите на изделията, производствената база на Елит-Монтаж ЕООД позволява производството на завършени изделия в заводски условия, както и изработката на заготовки и последващ монтаж на  оборудването на обекти на дружеството.

 • Технологично и енергетично оборудване и инсталации – монтаж, поддръжка и ремонт

Фирма „Елит-Монтаж“ ЕООД е специализирана в монтаж, поддръжка и ремонт на всички видове технологично оборудване, съоръжения и инсталации за промишлеността и енергетиката.

Фирмата извършва:

 • Монтаж, настройка и пуск на машини, съоръжения и инсталации;
 • Поддръжка на машини, съоръжения и инсталации;
 • Ремонт на машини, съоръжения и инсталации. Ремонтно възстановителни работи по съоръжения в енергетиката.

Фирма „Елит-Монтаж“ ЕООД е доказала своя опит и професионализъм в монтаж, поддръжка и ремонт на машини, съоръжения и инсталации на различни обекти в промишлеността и  енергетиката. Фирмата разполага с високо квалифицирани  инженери, техници, заварчици, специалисти по електодъгово и аргоново заваряване с ТUV сертификат, монтьори, електротехници и електромонтьори, техници, които гарантират извършването на качествен монтаж, поддръжка и ремонт на всички видове промишлени машини, съоръжения и инсталации.

 • Повдигателни съоръжения и съоръжения от енергийната инфраструктура – ремонт и поддръжка

Фирма „Елит-Монтаж“ ЕООД е специализирана в монтаж, поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения, кранове и подкранови пътища.

Фирмата е лицензирана да извършва:

 • Ремонт и поддръжка на прахоприготвящи системи в ел. централи
 • Ремонт и поддръжка на димни и въздушни вентилатори в ел. централи
 • Ремонт и поддръжка на Електрофилтри в ел. централи
 • Монтаж, настройка и пуск в експлоатация на повдигателни съоръжения, кранове и подкранови пътища – в т.ч. мостови кранове, козлови кранове, конзолни и портални кранове и ел. телфери;
 • Поддръжка на повдигателни съоръжения, кранове и подкранови пътища – в т.ч. мостови кранове, козлови кранове, конзолни и портални кранове и ел. телфери;
 • Ремонт на повдигателни съоръжения, кранове и подкранови пътища – в т.ч. мостови кранове, козлови кранове, конзолни и портални кранове и ел. телфери.

Фирма „Елит-Монтаж“ ЕООД е доказала своя опит и професионализъм в монтаж, поддръжка и ремонт на повдигателни съоръжения, кранове и подкранови пътища на различни обекти в промишлеността и енергетиката. Фирмата разполага с високо квалифицирани инженери, техници, заварчици, специалисти по електодъгово и аргоново заваряване с ТUV сертификат, монтьори, електротехници и ел. монтьори, които гарантират извършването на качествен монтаж, поддръжка и ремонт на всички видове повдигателни съоръжения, кранове и подкранови пътища. Фирмата е вписана в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за извършване на дейности по монтаж, поддръжка, ремонт и преустройство на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен № СТ052.

Елит-Монтаж ЕООД е дружество, което държи на високия професионализъм при подбора на кадрите си. Дружеството разполага с висококвалифицирани и добре обучени специалисти, в т.ч. и преподавателския екип към ЦПО.

Фирмата притежава много добри специалисти в следните области: машинни монтьори, монтьори поддръжка на инсталации и оборудване, монтажници на метални конструкции, оборудване и тръбопроводи, заварчици, електротехници и електромонтьори, машинни и електро инженери, технически ръководители и друг помощен персонал.

Всички заварчици притежават нужната правоспособност за изпълняваната професия и са сертифицирани съгласно БДС EN ISO 9606-1.