Сертификати

От 2003г. Ръководството на Елит – Монтаж ЕООД е внедрило, прилага и усъвършенства Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на стандарт ЕN ISO 9001:2015. Фирмата е сертифицирана от органа по сертификация към EURO CERT, с обхват на сертификация: Производство, ремонт и монтаж на енергетично оборудване, повдигателни съоръжения, и релсови пътища, тръбопроводи и метални конструкции, с обхват на дейности за металните конструкции: антикорозионни покрития, пясъкоструене, огнезащитни покрития, саморазливни подови покрития, топло и хидроизолации.

Успешно са внедрени и Системата за Здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на стандарта ISO 45001:2018,  както и Системата за управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандарта EN ISO 14001:2015.

От 2024г. Ръководството на Елит – Монтаж ЕООД е внедрило и прилага Система за управление на качеството на заваряване с топене на метални материали – Част 2: Подробни изисквания за качество, в съответствие с изискванията на стандарт ISO 3834-2:2021. Фирмата е сертифицирана от органа по сертификация към EURO CERT, с обхват на сертификация: Производство, ремонт и монтаж на енергетично оборудване, тръбопроводи и метални конструкции.

Елит-Монтаж ЕООД е дружество, което държи на високия професионализъм при подбора на кадрите си. Дружеството разполага с висококвалифицирани и добре обучени специалисти.