Сертификати

От 2003г. Ръководството на Елит – Монтаж ЕООД е внедрило, прилага и усъвършенства Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на стандарт ЕN ISO 9001:2015. Фирмата е сертифицирана от органа по сертификация към EURO CERT, с обхват на сертификация: Производство, ремонт и монтаж на енергетично оборудване, повдигателни съоръжения, и релсови пътища, тръбопроводи и метални конструкции- антикорозионни покрития, пясъкоструене, огнезащитни покрития, саморазливни подови покрития, топло и хидроизолации.

Успешно са внедрени и системата за Здравословни  и безопасни условия на труд съгласно изискванията на стандарта ISO 45001:2018, както и системата за управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 14001:2015..